Szkoła dla rodziców

Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Szkoła dla rodziców i wychowawców uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

Budowanie relacji dorosły – dziecko:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówieni
i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny.

Wszelkie informacje uzyskasz pod numerem tel. 531 081 677