Usługi Asystenta

Rodzice, opiekunowie dzieci chorych lub niepełnosprawnych, którzy potrzebują wsparcia asystenta mogą zwrócić się o pomoc do Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. Stowarzyszenie realizuje projekt pod nazwą ,,Asystent osobisty dziecka z niepełnosprawnością”

Asystent to pracownik będący wsparciem dla rodziców chorych lub niepełnosprawnych dzieci. Pomaga i towarzyszy na co dzień. Nasi asystenci posiadają wykształcenie pedagogiczne, duże doświadczenie w opiece nad dziećmi oraz są NAJLEPSI na święcie...

Asystent sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lecz należy jednak pamiętać, że jego zadaniem jest aktywizacja, wsparcie oraz pobudzanie do działania.

Koordynatorem projektu jest Pani Dorota Stępień-Werwińska. Kontaktować można się poprzez fanpage Stowarzyszenia.

Odpłatność za jedną godzinę asystentury to 3 zł.
Projekt realizowany jest na terenie Głogowa i współfinansowany przez urząd miasta.